BAO MINH DETECTIVE
Thuê thám tử uy tín chuyên nghiệp Việt Nam

#1 Thuê thám tử theo dõi

Bao gồm thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình, theo dõi vợ ngoại tình, theo dõi con cái, theo dõi người thân, theo dõi giám sát nhân viên công ty, đối tác làm ăn…
Đối với loại hình theo dõi giám sát này Khách Hàng chỉ cần cung cấp hình ảnh, địa chỉ nhà hoặc cơ quan, biển số xe phương tiện đi lại…
Khách Hàng sẽ nhận được những kết quả gì? Thám tử Bảo Minh sẽ cập nhật liên tục thông tin người cần theo dõi đi đâu, làm gì, gặp ai và cung cấp hình ảnh hoặc video để làm bằng chứng.
Chi phí theo dõi dịch vụ thám tử Hà Nội dao động từ 900.000 VND đến 1.000.000 VND trên ngày
Chi phí theo dõi tại Tphcm Sài gòn dao động từ 800.000 VND đến 1.000.000 VND trên ngày
Chi phí theo dõi tại các tỉnh thành phố khác dao động từ 1.500.000 VND đến 1.700.000 VND trên ngày ( tại sao chi phí thuê thám tử ở các tỉnh lại đắt hơn Hà Nội và Tphcm? Bởi vì thám tử Bảo Minh chỉ có văn phòng ở Hà Nội và Tphcm còn ở các tỉnh thì chưa có. Vì vậy Khách Hàng ở các tỉnh thành phố khác muốn làm thì bắt buộc phải điều nhân sự từ Hà Nội và Tphcm đi do đó chi phí đi lại nghỉ ngơi sẽ cao hơn. Đây cũng là một thiệt thòi cho những Khách Hàng ở Tỉnh)
Last modified 1yr ago
Copy link